Facebook Youtube ePUAP

Zaktualizowana wersja Przewodnika po zasadach postępowania z odpadami komunalnymi na terenie KZGRL.

Udostępniliśmy nową, zaktualizowaną wersję naszego przewodnika dotyczącego zasad postępowania z odpadami komunalnymi. Najnowsza edycja dostarcza najbardziej aktualnych i istotnych informacji dotyczących segregacji, recyklingu i właściwego zarządzania odpadami, abyśmy mogli wspólnie dbać o nasze środowisko.

Co nowego w Przewodniku?
Nasz zespół  pracował nad tą aktualizacją, aby dostarczyć Mieszkańcom najnowszych informacji i najlepszych praktyk w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi w jak najbardziej czytelny sposób. Oto kilka głównych aktualizacji:

  • Zmiany dotyczące odpadów opakowaniowych ze szkła - bezbarwne i kolorowe szkło trafia razem do zielonego worka!
  • Szary Pojemnik do popiołów - nowość od 2023 roku, mieszkańcy segregują odpady popiołu z palenisk!
  • PSZOK - zaktualizowaliśmy informacje dotyczące zasad pozbywania się odpadów komunalnych za pośrednictwem Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych!
  • Odpady zmieszane/resztkowe - dążymy do tego aby było ich najmniej, aby jak najwięcej odpadów zostało wysegregowanych.
  • Nowe Wskazówki Recyklingowe: Dodaliśmy nowe wskazówki dotyczące segregacji odpadów, recyklingu i ponownego wykorzystywania.
  • Ekologiczne Alternatywy: Przewodnik zawiera teraz informacje o ekologicznych alternatywach i produktach, które mogą pomóc ograniczyć ilość odpadów w Naszych domach.


Jak Pobrać Nową Wersję?
Pobranie najnowszej wersji przewodnika dotyczącego zasad postępowania z odpadami komunalnymi  jest proste! Możecie go znaleźć na naszej stronie internetowej i pobrać w formie pliku PDF lub korzystać z niego online: Zasady segregowania odpadów (kzgrl.pl)

Przygotowaliśmy również dwie wersje językowe zaktualizowanego przewodnika dla obcojęzycznych mieszkańców naszego regionu:

UA - Посбник  Посібник із принципів поводження з побутовими  відходами на території KZGRL 

EN - Guide  TO THE RULES OF HANDLING MUNICIPAL WASTE IN KZGRL

Mamy nadzieję, że nowa wersja pomoże Mieszkańcom Regionu jeszcze bardziej świadomie zarządzać odpadami w swoich domach.