Facebook Youtube ePUAP

Miejsca odbioru odpadów z miejscowości letniskowych

Lokalizacja kontenerów na odpady komunalne dla domków letniskowych

 

Gmina Krzywiń

 

Gmina Wijewo:

  • Brenno – Ostrów
     przy ul. Plażowej za budynkiem ratowników

 

Pozostałe odpady zebrane selektywnie (m.in.: elektroodpady, odpady wielkogabarytowe, gruz i odpady budowlane) należy oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie.