Facebook Youtube ePUAP

Elektroniczna deklaracja ePUAP

Wypełnij deklarację w formie elektronicznej:

Wersja elektroniczna Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna jest na Elektronicznej Skrzynce Podawczej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, znajdującej się na platformie ePUAP (tutaj)

UWAGA: Wypełniając deklarację poprzez platformę ePUAP w miejscach, gdzie należy wprowadzić wartości stawek opłat należy używać jako separatora dziesiętnego kropki a nie przecinka! Np. wpisując kwotę 33.00 a nie 33,00


W celu skorzystania z ePUAP niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (instrukcja - prezentacja).

Po założeniu konta na platformie ePUAP oraz uzyskaniu Profilu Zaufanego możliwe jest wypełnienie i wysłanie deklaracji na Skrzynkę Podawczą Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Formularz deklaracji dostępny jest po kliknięciu na poniższy odnośnik:

Wypełnioną deklarację, przed wysłaniem, należy podpisać profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.


Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

  • Teraz możesz założyć i potwierdzić Profil Zaufany online za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Dodatkowo, możesz założyć Profil Zaufany przez internet i potwierdzić go w Punkcie Potwierdzającym