Facebook Youtube ePUAP

Kontrole segregacji odpadów w spółdzielniach mieszkaniowych. O ekologicznej odpowiedzialności i konsekwencjach złego postępowania z odpadami.

Włączając się w działania związane z segregacją śmieci, manifestujemy naszą osobistą kulturę ekologiczną, działając zarówno na rzecz ochrony środowiska, jak i inspirując innych do podjęcia tych samych kroków. To nasza wspólna odpowiedzialność, by miejsce w którym żyjemy i funkcjonujemy było miejscem zrównoważonym i pięknym dla nas i dla przyszłych pokoleń.

 

Rozpoczęły się zaplanowane kontrole segregacji odpadów w nieruchomościach wielolokalowych: spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach. Pierwsza kontrola przeprowadzona została na terenie nieruchomości podlegających pod Leszczyńską Spółdzielnię Mieszkaniową. Kolejne zaplanowane są również w innych gminach KZGRL.

Czy ludzie, którzy nie segregują odpadów robią to z lenistwa czy braku poczucia współodpowiedzialnośći? 

Osoby kulturalne zdają sobie sprawę, że ich działania mają wpływ na otaczający ich świat i przyszłe pokolenia. Dlatego właśnie kultura ekologiczna wchodzi w zakres ich codziennych wyborów.

Cieszymy się że wśród mieszkańców jest coraz więcej AKTYWNYCH LUDZI EKOLOGICZNIE (ALE)CZŁOWIEK EKOLOGICZNIE PASYWNY (CEP) może zobaczyć, jak niewiele potrzeba aby KULTURA SEGREGACJI ODPADÓW na co dzień zagościła w jego życiu. 

grafika głowa śmieci - Nie bądź CEP-Człowiek Ekologicznie Pasywny

 

Samorządy wprowadzają coraz surowsze kary finansowe za złe postępowanie z odpadami.  Kary za brak prawidłowej segregacji odpadów stanowią ważne narzędzie motywujące mieszkańców do świadomego i odpowiedzialnego postępowania. 

Należy jednak pamiętać, że celem kar nie jest wyłącznie wymierzanie sankcji, ale przede wszystkim edukacja i zmiana nawyków mieszkańców. 

Prawidłowa segregacja odpadów w budynkach wielorodzinnych  wymaga współdziałania mieszkańców i zarządców budynku, a także edukacji oraz świadomości ekologicznej. Tylko poprzez wspólne wysiłki możemy stworzyć czyste środowisko dla przyszłych pokoleń.