Facebook Youtube ePUAP

Kolejna prewencyjna kontrola segregacji śmieci w spółdzielni mieszkaniowej wykazała niedociągnięcia, które wymagają pilnej poprawy.

W ostatnich dniach mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" w Lesznie poddani zostali ocenie postępowania z odpadami komunalnymi. Kontrola przeprowadzona przez nasz Związek ujawniła pewne niedociągnięcia, które wymagają uwagi i poprawy.

Podczas przeprowadzanej kontroli segregacji odpadów, ujawniono, że choć większość mieszkańców spółdzielni "Budowlani" dokłada wszelkich starań, by prawidłowo segregować odpady z papieru, tworzyw sztucznych i metali oraz szkła, to w pojemnikach na odpady zmieszane zajdowało się wiele niedopuszczalnych odpadów. Plastikowe opakowania, szkło, i inne materiały podlegające recyklingowi trafiają do pojemników na odpady zmieszane, co negatywnie wpływa na proces przetwarzania odpadów i utrudnia recykling. Nie rzadko w pojemnikach na odpady zmieszane lub obok nich były odpady, które trafić powinny do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (np. krzesła, materace, odpady budowlane).

Kolejnym istotnym problemem jest nieprawidłowa segregacja odpadów bio. Mieszkańcy, chcąc przestrzegać zasad segregacji, wyrzucają odpady organiczne do brązowych pojemników, jednakże stosując worki foliowe. To błędne podejście, ponieważ worki foliowe nie są kompostowalne i utrudniają proces kompostowania. Taki sposób postępowania przeciwdziała skutecznemu przetwarzaniu odpadów organicznych na cenny kompost, który mógłby służyć jako naturalny nawóz dla roślin.

Wnioski płynące z tej kontroli stanowią wyraźny sygnał dla mieszkańców Spółdzielni "Budowlani" oraz dla innych społeczności nieruchomości wielolokalowych. Poprawa procesu segregacji odpadów staje się nie tylko kwestią ekologii, ale także finansów. Niewłaściwa segregacja może prowadzić do zwiększenia kosztów gospodarowania odpadami oraz, w konsekwencji, podwyższenia opłat dla mieszkańców.

Jest to okazja do podjęcia odpowiednich kroków w celu uniknięcia takich konsekwencji. Edukacja mieszkańców oraz ścisłe przestrzeganie zasad segregacji odpadów mogą pomóc w uniknięciu podwyżek opłat i utrzymaniu ekologicznego kursu.