Facebook Youtube ePUAP

Zapraszamy sołtysów i liderów społeczności lokalnej do udziału w bezpłatnych szkoleniach w formule on-line.

W związku z realizacją kolejnej kampanii edukacyjnej serdecznie zapraszamy grono Sołtysów z Gmin KZGRL oraz Liderów Społeczności Lokalnych z Leszna do udziału w szkoleniach dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku.

Mamy świadomość,  że Sołtysi i Liderzy Społeczności Lokalnych to osoby cieszące się szacunkiem swoich społeczności i mające niezwykle efektywny wpływ na umacnianie pozytywnych postaw mieszkańców.

Chcielibyśmy, aby  mogli służyć pomocą w swoich małych społecznościach również w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Wiemy, że często spotykają się z problematyką związaną z systemem gospodarki odpadów dlatego też właśnie do nich kierujemy pierwsze SZKOLENIA w formule on-line, stanowiące działania w zakresie edukacji ekologicznej dorosłych.

Poruszone na szkoleniach kwestie mają umocnić wiedzę liderów społeczności lokalnych, by mogli oni służyć bieżącą informacją dla mieszkańców lokalnych środowisk.

Terminy realizowanych szkoleń:

3 grudnia 2021 (piątek), godzina 17:00

11 grudnia 2021 (sobota), godzina 17:00

Oba szkolenia będą zawierać tą samą zawartość merytoryczną. Proponujemy dwa terminy w zależności od tego czy dla konkretnych osób dogodniejszy będzie termin w ciągu tygodnia, czy też termin weekendowy. Dlatego dajemy swobodę w zdecydowaniu i dołączeniu do spotkania w dogodnym dla siebie czasie.

Link do spotkania otrzymać można poprzez:

Szkolenia prowadzone będą przez wykwalifikowanego trenera z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej m.in. gospodarki odpadami, Prezesa Fundacji Polish-American Development Council, Romualda Burczyka, który przedstawi zagadnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie KZGRL z perspektywy eksperta w oparciu o swoje 15 letnie doświadczenie w tym zakresie.