Facebook Youtube ePUAP

Opłaty

Termin uiszczania opłaty
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Np.: opłata za miesiąc styczeń powinna być wniesiona do dnia 15 stycznia.  

Numer konta bankowego
Opłatę należy uiszczać na indywidualny nr konta bankowego, który otrzymają Państwo po złożeniu deklaracji. 

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE:

Od 1 czerwca 2020r. istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania. Zwolnienie zostało określone na podstawie UCHWAŁY NR XXXIV/6/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ze zwolnienia z opłaty w wysokości 3 zł od osoby / m-c mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:

  • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku
  • złożą nową deklarację o wysokości opłaty 

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane pod pojęciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Materiał dotyczący zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania - zachęcamy do zapoznania się: