Facebook Youtube ePUAP

Opakowania styropianowe do żółtego.

Opakowania styropianowe wyrzucamy do żółtego .

Informujemy, że dostosowujemy wytyczne KZGRL dotyczące segregacji odpadów z tworzyw sztucznych (w tym opakowań styropianowych) do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W związku z powyższym opakowania styropianowe, które nie stanowią materiałów budowlanych i nie są odpadami wielkogabarytowymi należy wrzucać do żółtych worków/pojemników. 

Mając na uwadze powyższe, informujemy, że wszystkie materiały edukacyjne, które zamieszczone są na naszych stronach internetowych i wydawnictwa drukowane stworzone na potrzeby edukacji ekologicznej są nadal aktualne nie uwzględniają one jednak tej zmiany. Nieekonomiczne i nieekologiczne byłoby zlecanie druku kolejnych egzemplarzy, gdyż pozostałe treści są aktualne i funkcjonować będą do wyczerpania zapasów. Wszelkie materiały edukacyjne, które powstawać będą po zmianie zasad postępowania z odpadami typu styropian opakowaniowy, uwzględniać będą informacje, aby wyrzucać je do żółtego worka/kontenera, a nie jak dotychczas do odpadów zmieszanych. 

Jednocześnie informując Państwa o zmianach mamy świadomość, iż każda modyfikacja wymaga czasu na zmianę nawyków, dlatego zastosować postanowiliśmy okres przejściowy trwający do końca sierpnia br. Firmy odbierające odpady do tego czasu nie będą egzekwowały braku poprawnej segregacji związanej z wrzucaniem opakowaniowych odpadów styropianowych do zmieszanych odpadów. Okres przejściowy zakończy się 31.08.2022 r.

Zachęcamy już teraz, aby opakowania styropianowe wrzucać do żółtego worka/kontenera.

Ponadto przypominamy, że materiały budowlane (w tym styropian budowlany) oraz styropian dużych rozmiarów (wielkogabarytowy) należy oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.