Facebook Youtube ePUAP

Dofinansowania do projektów edukacyjnych z WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowania do projektów edukacyjnych z WFOŚiGW w Poznaniu

Trzy kampanie edukacyjne, które realizowane będą w bieżącym roku na terenie działania KZGRL na które złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pozytywnie zostały ocenione i otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania.

Pierwszy: „Rozbudowa terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” - dofinansowanie do kwoty 64 800,00 zł

Drugi:„Konkursy i warsztaty w trybie on-line skierowane do uczniów klas I szkół ponadpodstawowych z terenu gmin należących do KZGRL, podnoszące świadomość ekologiczną w zakresie odpadów komunalnych.” - dofinansowanie do kwoty 31 500,00 zł

Drugi: „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – druk kalendarzy edukacyjnych, produkcja filmu edukacyjnego, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu.” - dofinansowanie do kwoty 58 500,00 zł

Nasz Związek otrzymał dofinansowania do poszczególnych projektów o maksymalnej procentowej przyznawanej wartości.