Aktualności

Opublikowany: Luty 9, 2017
  Zapraszamy wszystkie przedszkola z terenu Związku do udziału w kampanii edukacyjnej pn. "Przedszkolaki z Segregolandii". W ramach kampanii we wszystkich zgłoszonych przedszkolach zostaną zorganizowane warsztaty edukacyjne dot. segregacji odpadów oraz konkurs pn."Nie marnuję - wykorzystuję! Odpadowa f...
Opublikowany: Styczeń 17, 2017
W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi (oblodzenia) samochodom odbierającym odpady nie udało się dotrzeć do wszystkich nieruchomości, na których powstają odpady komunalne - dotyczy to zwłaszcza miejsc oddalonych od głównych dróg. W podobnych przypadkach prosimy, aby odpady w workach dostarczyć do najbli...
Opublikowany: Styczeń 16, 2017
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż od stycznia do końca lutego odbędzie się poświąteczna zbiórka naturalnych choinek. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy  wystawić w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem odbierane są odpady komunalne zbierane selektywnie. Natomiast m...
Opublikowany: Styczeń 13, 2017
Po 3,5 roku obowiązywania dotychczasowych stawek opłat za odpady komunalne – 9 zł od osoby miesięcznie jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny lub 15 zł jeżeli odpady nie są segregowane – Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na wniosek Zarządu Związku podniosło stawki opłat do kwoty 11,50 zł w przypadk...
Opublikowany: Styczeń 13, 2017
Informujemy, że zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wysłane do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Do końca stycznia br. pracownicy Poczty Polskiej dostarczą do wszystkich Państwa ww. zawiadomienia (za potwierdzeniem odbioru). W Przypadku nieobecn...