Aktualności

Opublikowany: Kwiecień 24, 2019
  Zapraszamy letników i mieszkańców miejscowości letniskowych do wzięcia udziału w III edycji akcji pn.:  "Od segregacji nie planuj wakacji! Zamień odpady na rośliny". Celem akcji jest szerzenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych oraz propagowanie ich selekt...
Opublikowany: Kwiecień 23, 2019
Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, w okresie od kwietnia do września zostaje zwiększona częstotliwość odbioru odpadów z tworzyw sztucznych i metali (żółty worek/pojemnik).  W praktyce oznacza to, że tworzywa sztuczne i metalowe odpady komunalne odbierane będą dwa razy w miesiącu w ...
Opublikowany: Kwiecień 23, 2019
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina, iż w związku ze zbliżającym się majowym okresem świątecznym zmianie ulegną terminy odbiorów odpadów komunalnych przypadające w dni wolne od pracy. W przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odp...
Opublikowany: Kwiecień 23, 2019
PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego wszyscy mieszkańcy Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńśkiego mogą przywieźć posegregowane odpady komunalne, które powstały w ich domach (np. odpady zielone, chemikalia, przeterminowane i niewykorzystane leki, odpady wielkogabarytowe cz...
Opublikowany: Kwiecień 18, 2019
Zbliża się 22 kwietnia, to dzień, w którym niezmiennie od 1970 roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. (22 kwietnia 1970r.) To wtedy właśnie 20 milionów Amerykanów wyszło na ulice, aby zademonstrować jak ważna jest nasza Planeta. Organizowano protesty przeciwko degradacji środowiska. Ludzie, którym Ziemia nie była...