Facebook Youtube ePUAP

5 czerwca Dzień Ochrony Środowiska

Od 1972 roku 5 czerwca obchodzony jest Dzień Ochrony Środowiska. Już 50 lat zwraca się uwagę na to, że środowisko należy chronić, a każdy z nas ma taką możliwość. Dla nas święto to jest również okazją, aby zwrócić uwagę na to, że prawidłowa gospodarka odpadami to element kształtujący zrównoważenie pomiędzy:  możliwościami naszej Planety do regeneracji własnych zasobów i zachowania jej walorów estetycznych oraz możliwościami ludzi do podejmowania działań sprzyjających środowisku. Warto zatem zastanowić się nad tym jakie działania może podjąć każdy z nas, aby zostawić po sobie ślady, które nie pozostawią piętna na Ziemi.

Pamiętajmy, iż segregując odpady przyczyniamy się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych potrzebnych do produkcji nowych przedmiotów. Wytwarzając opakowania szklane z odzyskanej stłuczki szklanej zmniejszamy zużycie wody potrzebnej do produkcji o ok. 50%, energii o ok. 30%, a ilość odpadów poprodukcyjnych aż o ok. 97%. Przetwarzanie zebranej makulatury ogranicza zużycie energii aż o ok. 75%, wody o ok. 60% a zanieczyszczenie powietrza o ok. 75%. Zbierając i przetwarzając makulaturę chronimy drzewa, jedna tona makulatury to około 17 ocalonych drzew. Dodatkowo, dzięki recyklingowi zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska.

Chrońmy środowisko każdego dnia.