Facebook Youtube ePUAP

18 marzec - Światowy Dzień Recyklingu

18 marzec - Światowy Dzień Recyklingu

Światowy dzień recyklingu obchodzony jest corocznie 18 marca i ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ważności recyklingu dla ochrony środowiska naturalnego. Dzień ten został ustanowiony w 1994 roku przez Biuro ds. Ochrony Środowiska ONZ.


Recykling to proces przetwarzania odpadów na nowe produkty, zamiast pozostawiania ich na składowiskach lub spalania. Recykling pozwala na oszczędność zasobów naturalnych, energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Obchody Światowego Dnia Recyklingu skupiają się na promowaniu idei recyklingu oraz podnoszeniu świadomości na temat korzyści, jakie wynikają z tego procesu. W tym dniu organizowane są różnego rodzaju akcje edukacyjne, spotkania, seminaria oraz konferencje, które mają na celu zachęcenie ludzi do recyklingu i pokazanie, jak ważne jest to dla naszej planety.


Nasz wkład w uświadamianie o tym, jak ważny jest recykling i to jak postępujemy z odpadami realizujemy poprzez edukację ekologiczną, dziś wspólnie z dziećmi z Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Totus Tuus wykonaliśmy kartki ze zniszczonych ścinek papieru. Dzieci wykorzystają je do zrobienia kartek świątecznych. Dziękujemy za odwiedziny.


Podsumowując, Światowy Dzień Recyklingu to doskonała okazja, aby zastanowić się nad naszymi codziennymi nawykami i wprowadzić zmiany, które przyczynią się do ochrony naszej planety. Dzięki recyklingowi możemy oszczędzić zasoby naturalne, chronić środowisko i stworzyć lepsze warunki dla przyszłych pokoleń.