Facebook Youtube ePUAP

Przedsięwzięcia dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcia pn.:

„Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - druk kalendarzy edukacyjnych, produkcja filmu edukacyjnego, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu”

„Rozbudowa terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”

„Konkurs i warsztaty w trybie on-line skierowane do uczniów klas I szkół ponadpodstawowych z terenu gmin należących do KZGRL, podnoszące świadomość ekologiczną w zakresie odpadów komunalnych”

„Rozbudowa terenowej infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego"

„Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
– zakup pomocy dydaktycznych w postaci kalendarza edukacyjnego na rok 2024 oraz sprzętu”

„Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
z zakresu odpadów komunalnych poprzez konkurs i warsztaty oraz spektakle teatralne”

„Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - druk kolorowanek i książeczek, produkcja audycji radiowych, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.