Facebook Youtube ePUAP

Przedsięwzięcia dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcia pn.:

„Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - druk kalendarzy edukacyjnych, produkcja filmu edukacyjnego, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu”

„Rozbudowa terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”

„Konkurs i warsztaty w trybie on-line skierowane do uczniów klas I szkół ponadpodstawowych z terenu gmin należących do KZGRL, podnoszące świadomość ekologiczną w zakresie odpadów komunalnych”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.