Facebook Youtube ePUAP

Odpady zmieszane

Nieruchomość należy wyposażyć w pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych od momentu przebywania na niej mieszkańców lub pracowników. Również od tego momentu właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć deklarację określającą wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działaności Regulowanej.

Pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych powinien być w kolorze innym, niż worki do segregacji odpadów i pojemnik na BIO. Nie może to być zatem pojemnik w kolorach: niebieskim, żółtym, zielonym, białym i brązowym. Oprócz tego na pojemniku powinien znajdować się adres nieruchmości, do której przynależy. Szczegółowe wymogi dotyczące pojemnika znajdują się tutaj

Ilość i pojemność pojemników należy dostosować do ilości odpadów powstających na nieruchomości. Odpady spoza pojemika np. dostawione w workach - nie zostaną odebrane.

Pojemniki na odpady zmieszane opróżniane są zgodnie z harmonogramem.

Jak segregować odpady dowiesz się tutaj.