Facebook Youtube ePUAP

Odpady biodegradowalne

Każda nieruchomość, od momentu przebywania na niej mieszkańców lub pracowników musi zostać wyposażona w pojemnik do gromadzenia bioodpadów. Z posiadania pojemnika mogą zostać zwolnieni właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnych, którzy kompostują wszystkie powstające na nieruchomości odpady biodegradowalne w przydomowym kompostowniku... więcej.

Odpady biodegradowalne odbierane z nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach w kolorze brązowym, z napisem BIO oraz z adresem nieruchmości, do której przynależy. Szczegółowe wymogi dotyczące pojemnika znajdują się tutaj

Ilość i pojemność pojemników należy dostosować do ilości odpadów biodegradowalnych powstających na nieruchomości. Nadmiar odpadów zielonych takich jak trawa, liście, czy też duże gałęzie nie mnieszczące się do pojemnika można oddać w PSZOKu.

W pojemnikach odpady bio należy gromadzić luzem lub w workach biodegradowalnych.

Pojemniki na odpady biodegradowalne opróżniane są zgodnie z harmonogramem.

Jak segregować odpady dowiesz się tutaj.