Facebook Youtube ePUAP

Deklaracje o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - kiedy i jakich formalności należy dokonać? Wyjaśniamy.

Opłata śmieciowa, to rodzaj podatku, który ponosić muszą wszyscy. Niezależnie od miejsca zamieszkania, obowiązuje w całej Polsce.  Na terenie 19 gmin na których Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego organizuje system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych podatek ten opłacany jest na podstawie samonaliczenia, czyli złożonej deklaracji, gdzie istotna jest ilość osób zamieszkała daną nieruchomość. 
Stawki obowiązujące za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dostępne są na naszej stronie tutaj:  https://kzgrl.pl/Stawki-oplat.html. Obecnie wynosi ona 33 zł na miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

Obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości jest złożenie deklaracji, w której określi się ilość osób zamieszkujących i pomnoży ją przez obowiązującą stawkę.

 
Kiedy należy złożyć taką daklarację?
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub od momentu powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

Natomiast w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zmian, należy pamiętać o jej zmianach i złożeniu NOWEJ DEKLARACJI
W jakich sytuacjach należy złożyć NOWĄ DEKLARACJĘ?
 

  • każdorazowo zmieniając deklarację (np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących Twoją nieruchomość) należy pamiętać aby złożyć NOWĄ DEKLARACJĘ w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana;
  • w deklaracji należy wpisać od kiedy będzie obowiązywać dana zmiana;
  • zmiany dokonać może osoba, która do tej pory była właścicielem nieruchomości - płatnikiem opłaty, na którą była złożona deklaracja;
  • jeżeli z nieruchomości wyprowadzają się wszyscy mieszkańcy oraz nie są na niej produkowane odpady, wówczas właściciel nieruchomości składa NOWĄ DEKLARACJĘ w rubryce liczba osób zamieszkujących nieruchomość wpisując "0";
  • w przypadku śmierci właściciela/płatnika należy przedstawić akt zgonu tej osoby.

W deklaracji jest też rubryka dotycząca korekty. Kiedy takiej się dokonuje?
Korekty dokonać należy w przypadku konieczności skorygowania błędów formalnych we wcześniej złożonej deklaracji. np. zły numer PESEL, błąd w numerze telefonu itp..

Komunalny Związek przygotował instrukcję wypełniania deklaracji Krok po kroku, tym, którzy mają wątpliwości jak ją wypełnić na pewno wiele wyjaśni - zapraszamy do obejrzenia - kliknij w prawym dolnym rogu filmu "Pełny ekran" (f)


Odpady to taki typ „mediów” jak woda, prąd, gaz – różni się niestety tym, że nie odczuwamy wymiernych korzyści z korzystania z nich TU i TERAZ. Bo myjąc się czy pijąc wodę korzystamy z niej tu i teraz, bo korzystając z prądu i gazu możemy zobaczyć efekty w postaci ugotowanej zupy na przykład. Z odpadami jest inaczej, są nam niepotrzebne i niechciane, ale… musimy zdać sobie sprawę, że choć nie są może dla nas istotne tu i teraz, to kwestia tego aby zostały w odpowiedni sposób zagospodarowane WŁAŚNIE tu i teraz, jest ważna nie tylko na chwilę obecną dla nas ale i na przyszłość dla kolejnych pokoleń. Postępujmy właściwie z odpadami i nie uchylajmy się od płatności, gdyż ponoszone koszty służą temu aby te same odpady których się pozbywamy obecnie nie stały się dla nas cywilizacyjnym zagrożeniem w przyszłości.