Facebook Youtube ePUAP

Podsumowanie akcji "Od segregacji nie planuj wakacji"

13 maja akcja edukacyjna "Od segregacji nie planuj wakacji" odbyła się w Brennie, a 20 maja w Cichowie.

Dwie majowe soboty,były okazją do tego, aby mieszkańcy gmin Wijewo i Krzywiń w miejscowościach letniskowych Brenno-Ostrów i Cichowo mogli pozbyć się odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów. W zamian za prawidłowe postępowanie z odpadami mogli otrzymać sadzonki kwiatów i krzewów.

Frekwencja dopisała, a kontenery na odpady zapełniały się w mgnieniu oka. Łącznie podczas obu akcji zebraliśmy 1 050 kg odpadów wielkogabarytowych oraz 690 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które wymieniono na prawie 300 sadzonek.

Głównym zadaniem akcji było edukowanie uczestników o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Związku, a przede wszystkim o możliwości korzystania przez nich z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Niestety cały czas, na terenie letnisk, spotykamy się ze zjawiskiem porzucania odpadów komunalnych przy kontenerach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

Dlaczego tego typu akcja? Zależy nam, aby letniska, gdzie spędzamy swój czas wolny były faktycznie letniskami, a nie "składowiskami odpadów". Widok podrzuconych pod kontenery odpadów, które powinny się znaleźć w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie sprzyja walorom estetycznym tych miejscowości i stanowi zagrożenie dla środowiska. Dbajmy wspólnie o miejsca w których miło można spędzić wakacyjny czas.