Facebook Youtube ePUAP

4000 uczestników - świadków wyjątkowego zdarzenia. W każdej gminie przeprowadzane jest śledztwo w sprawie odpadów.

EKOSPEKTAKLE EDUKACYJNE W RAMACH KAMPANII "RADY NA ODPADY” 

"Małe śledztwo w Wielkiej Sprawie" - to tytuł spektaklu, który zobaczy około 4000 uczniów naszego regionu. To nasza kolejna inicjatywa edukacyjna dla mieszkańców 19 gmin naszego regionu.

Projekt jest w trakcie realizacji i ma charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami, polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym, skierowanej do dzieci uczniów klas I-II Szkół Podstawowych z terenu KZGRL.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i kompetencji  naszych najmłodszych mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Uczestnicy spektaklu dzieląc się ze swoimi najbliższymi wrażeniami ze spektakli stają się „ekoedukatorami” w swoich domach.

Kampania jest elementem przedsięwzięcia edukacyjnego: „Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z zakresu odpadów komunalnych poprzez konkurs i warsztaty oraz spektakle teatralne”. – o środki na jego realizację KZGRL wystąpił do WFOŚiGW w Poznaniu.

Spektakle realizowane są na zlecenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przez Teatr Lalkowy "Pracownia za Piecem".

Zapraszamy do obejrzenia zza kulisowego wywiadu z Melą i Papa Pierem oraz relacji z jednego ze spektakli: