Facebook Youtube ePUAP

Zrealizowaliśmy kolejną - VI edycję kampanii edukacyjnej "SOS dla środowiska, czyli Segregujący Oszczędny Świadomy"

Zrealizowaliśmy kolejną - VI edycję kampanii edukacyjnej

 „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy” – edycja VI. Kampania odbyła się w ramach przedsięwzięcia pn. „Konkurs i warsztaty w trybie on-line dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych z terenu gmin KZGRL upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą dot. odpadów komunalnych”, które dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podstawowym celem kampanii edukacujnej zrealizowanej na przestrzeni listopada 2021 roku, była kompleksowa edukacja ekologiczna uczniów klas I szkół ponadpodstawowych na obszarze 19 gmin członkowskich Związku w zakresie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W ramach jej realizacji w każdej z placówek odbyły się warsztaty on-line poświęcone tej tematyce.

W ramach przedsięwzięcia przekazywane treści dotarły bezpośrednio do 2846 uczniów klas I. Kampanię zrealizowano poprzez 106 warsztatów online. Każde warsztaty uwzględniały również realizację dedykowanego konkursu wiedzy w którym nagrody w postaci edukacyjnych kalendarzy przekazane zostały do wszystkich uczestników.

Dziękujemy dyrektorom szkół oraz koordynatorom szkolnym, za wsparcie organizacyjne warsztatów i umożliwienie ich realizacji w placówkach. Wierzymy, że nasze wspólne działania mogą przynieść oczekiwany efekt edukacyjny.