Facebook Youtube ePUAP

Szkolenia dla Sołtysów i Liderów społeczności lokalnej - kolejne przedsięwzięcie edukacyjne za nami.

Szkolenia dla Sołtysów i Liderów społeczności lokalnej - kolejne przedsięwzięcie edukacyjne za nami.

Podstawowym celem szkoleń zrealizowanych w dniach 3 i 11 grudnia 2021 roku, była kompleksowa edukacja Sołtysów i Liderów społeczności  w zakresie szczegółów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Podczas szkoleń uczestnicy poznali także dalszą drogę odpadów, które opuszczają gospodarstwa domowe oraz zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym i szkodliwością palenia odpadów w piecach przydomowych. Nie zabrakło również wiedzy prawno-organizacyjnej związanej z systemem gospodarowania odpadami na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

W ramach kampanii przekazywane treści dotarły bezpośrednio do kilkudziesięciu osób, a za ich pośrednictwem zakładamy dotrą do kilkuset kolejnych osób.

Dla uczestników przygotowano testy kompetencyjne przed i po szkoleniu, które wypełniło część uczestników w formule online.

W wyniku szkoleń wzrosła świadomość zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wśród uczestników. Potwierdza ten fakt przyrost wiedzy związanej z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. O ile średnia wszystkich wyników z testów przed szkoleniami wyniosła nieco ponad 69% poprawnie udzielonych odpowiedzi, o tyle średnia wszystkich wyników testów po szkoleniach wzrosła do przeszło 90%. Wskazuje to, iż szkolenia odniosły oczekiwany efekt i wzmocniły świadomość uczestniczących w nich osób. Będą one obecnie jeszcze lepiej przygotowane do służenia radami mieszkańcom, którzy z pewnością na co dzień zwracają się do swoich liderów z pytaniami. 

Poruszone na szkoleniach kwestie mają umocnić wiedzę liderów społeczności lokalnych, by mogli oni służyć bieżącą informacją dla mieszkańców lokalnych środowisk.

Raz jeszcze wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w to przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy.