Facebook Youtube ePUAP

Poznaj symbole na opakowaniach. Dowiedz się więcej o tworzywach sztucznych.

Praktycznie po zużyciu każdego produktu, który kupujemy w sklepie pozostaje opakowanie – czyli odpad. Każdego dnia pozbywamy się tych odpadów w ilości około 1 kilograma dziennie na osobę. Robiąc zakupy wielu z nas zwraca uwagę na skład produktów, warto zwrócić również uwagę na inne symbole, które znajdują się na opakowaniu. Z symboli i piktogramów umieszczanych na opakowaniach można odczytać nie tylko przeznaczenie danego produktu, ale również to co należy zrobić z opakowaniem po zużyciu.

Zanim wyrzucisz opakowanie spójrz na symbole zamieszczone na nim i postępuj zgodnie z ich znaczeniem.

Poniżej wyjaśniamy co oznaczają poszczególne symbole:

   

DBAJ O CZYSTOŚĆ – przypomina o konieczności pozbycia się zużytego produktu poprzez wyrzucenie go do kosza na śmieci. To bardzo ważne, aby odpady trafiały do koszy na śmieci, wtedy można poddać je odpowiednim procesom wynikającym z hierarchii postępowania z odpadami. Odpady które wyrzucane są w przestrzeni publicznej stanowią zagrożenie dla środowiska!

  

RECYKLING – symbolem trzech strzałek podążających w kierunku wskazówek zegara znakowane są opakowania z tworzyw, które podlegają recyklingowi. Odpady segreguj odpowiednio według materiału z którego zostały stworzone.

Symbole, które w środku strzałek mają wpisaną numeracje i litery pod strzałkami to odrębne symbole, które dodatkowo wskazują z czego wykonane jest opakowanie. I tak na przykład wyróżnić można między innymi takie symbole umieszczane na opakowaniach z tworzyw sztucznych:

 np.    

PET – jedno z najczęściej spotykanych oznaczeń zamieszczanych na opakowaniach z politereftalanu etylenu. Znajdziemy je na butelkach, naczyniach i pojemnikach na żywność, które przeznaczone są do jednorazowego użycia. Po ich opróżnieniu należy je wyrzucić, a nie odkładać do ponownego wykorzystania. Źle przechowywane uwalniają szkodliwe dla organizmu toksyny.

HDPE – tworzywo z polietylenu o dużej gęstości. Bezpiecznie można go używać powtórnie. Poza produkcją folii wykorzystuje się go zarówno do wytwarzania rur, pojemników różnych preparatów chemicznych.

PVC – tworzywo z polichlorku winylu. Oznakowanie PVC znaleźć można na foliach w które pakowana jest żywność. Niestety tworzywa sztuczne z PVC zawierają substancje, które są nieobojętne dla ludzkiego organizmu.

LDPE – Plastik polietylenowy. Oznakowanie LDPE znaleźć można np. na plastikowych torbach, reklamówkach czy woreczkach.

PP – Plastik polipropylenowy. Oznakowanie PP znaleźć można np., na opakowaniach jogurtów oraz pojemników do przechowywania żywności.

 

  

Podobnie oznacza się np. materiały z papieru (PAP), szkła (GL), wielomateriałowe – papier i tektura/plastik/aluminium (C/PAP).

Zasadą jest, że litery i cyfry w symbolu recyklingu wskazują na materiał z jakiego zrobiony jest dany produkt.

 

 

NIE DO KOSZA – Przekreślony kosz na śmieci to symbol umieszczany na produktach, których nie wolno pozbywać się poprzez wyrzucenie ich do kosza. Najczęściej znaleźć ten symbol można na elektroodpadach, które wymagają selektywnej zbiórki, po to aby w bezpieczny sposób mogły być poddane procesom zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami.  

DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA – Symbol dwóch strzałek skierowanych w przeciwnych kierunkach, oznacza, że po zużyciu odpad nadaje się do dalszego wykorzystania. Znaleźć możemy taki znak w szczególności na szklanych butelkach, stąd też warto zwrócić uwagę, że oznakowanie to mówi nam o tym, że nie mamy do czynienia z odpadem a z surowcem wtórnym.

OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE - oznaczenie dotyczące kompostowalności materiałów biodegradowalnych.  Symbol ten nazywany jest sadzonką (Seedling). Najczęściej spotkać się można z tym symbolem na workach biodegradowalnych (kompostowalnych). Worki w ten sposób oznaczone mogą być wyrzucane do brązowego pojemnika.

ALUMINIOWE DO RECYKLINGU – symbol dwóch strzałek w okręgu, w którym znajduje się napis „alu”, oznacza, że opakowanie jest wytworzone z aluminium i nadaje się do recyklingu. Tego typu odpady trafiają do żółtego worka/pojemnika.

ZIELONY PUNKT – koło w którym znajdują się strzałki w dwóch odcieniach zieleni to znak towarowy „Zielony Punkt” – często mylony ze znakiem recyklingu, nie jest z nim związany. Symbol ten informuje, że producent wniósł wkład finansowy w system odzyskiwania odpadów.

Wiedza ta z pewnością może się przyczynić do prawidłowego postępowania z odpadami. Wyżej wymienione symbole nie są wszystkimi, które możemy spotkać na opakowaniach.  Warto jednak zanim wyrzucimy jakieś opakowanie, sprawdzić co producent chce nam przekazać.

  

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie:
https://deccoria.pl/
http://eko-znaki.pl/