Facebook Youtube ePUAP

Każdy pojemnik powinien być oznaczony

Wszystkie pojemniki na odpady komunalne na terenie KZGRL powinny być oznaczone zgodnie z zapisami

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zatem:

  • na każdym pojemniku powinien się znaleźć adres nieruchomości, z której pojemnik jest wystawiany;
  • w przypadku nieruchomości mieszanych pojemnik przeznaczony dla część zamieszkałej oznaczamy literą „Z”, natomiast pojemnik przeznaczony dla części niezamieszkałej literami „NZ”;
  • w przypadku nieruchomości, na których pod jednym adresem znajduje się wiele firm/instytucji pojemnik dodatkowo oznaczamy nazwą tej firmy/instytucji.

Regulamin nie określa w jaki sposób pojemnik ma być oznaczony (naklejka, farba, marker, kartka w koszulce itd.), określa jednak, że ma to być sposób trwały, a miejsce, w którym oznaczenie się znajduje – dobrze widoczne.

Abu ułatwić mieszkańcóm oznaczenie pojemnika z w kalendarzach informacyjno-edukacyjnych wydawanych przez KZGRL znajdą Państwo przygotowane w tym celu naklejki. Kalendarze na rok 2022 będą dostępne dla mieszkańców KZGRL od grudnia br.