Facebook Youtube ePUAP

Oferta pracy

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

ds. gospodarki odpadami ( biuro obsługi klienta)

w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska.

Wymagane dokumenty należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „oferta pracy – nabór na stanowisko ds.: gospodarki odpadami ( BOK )” w sekretariacie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą, kurierem na adres Związku w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 , w przypadku wysłania pocztą, kurierem decyduje data wpływu do KZGRL.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie BIP KZGRL: http://bip.kzgrl.pl/oferta-pracy/132/stanowisko-ds-gospodarki-odpadami-biuro-obslugi-klienta-w-referacie-gospodarki-odpadami-i-ochrony-srodowiska