Facebook Youtube ePUAP

Nowy rok szkolny - nowe programy edukacyjne. Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz inne organizacje społeczne do współpracy.

Nowy rok szkolny - nowe programy edukacyjne. Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz inne organizacje społeczne do współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działań edukacyjnych naszego Związku.

Od początku istnienia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w naszych kampaniach edukacyjnych rok do roku bierze udział około 6 000 uczniów.

Nasze warsztaty, zajęcia cieszą się dobrą opinią, ale co najważniejsze stanowią istotny element w kształtowaniu młodego pokolenia w duchu świadomości ekologicznej.

Jak co roku przygotowaliśmy dla mieszkańców Gmin - członków KZGRL szereg działań edukacyjnych:

  1. "Przedszkolaki z Segregolandii" zajęcia w siedzibie KZGRL, w placówce lub online -  dla najstarszych grup przedszkolnych,
  2. "Akademia odpadowa"  - zajęcia w siedzibie KZGRL, w placówce lub online -  dla uczniów klas IV szkół podstawowych,
  3. "SOS dla środowiska, czyli Segregujący, Oszczędny, Świadomy" - zajęcia online połączone z konkursem - dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych,
  4. "Turnieje odpadowe" - turnieje ma charakter zawodów sportowych do których wykorzystywane są rekwizyty wykonane z odpadów. Turnieje połączone z elementami edukacyjnymi dot. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności zasad ich segregacji. Kierowany jest do klas II i III szkoły podstawowej. Klasy konkurują ze sobą w poszczególnych zadaniach.
  5. Spotkania edukacyjne dla dorosłych - zorganizowane grupy - prowadzone w siedzibie KZGRL, online lub w siedzibie danej organizacji/instytucji.
  6. Stoisko edukacyjne podczas imprez organizowanych na terenie KZGRL - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  7. Uczestnictwo, patronat podczas zewnętrznych przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami na terenie KZGRL (konkursy, dni ekologii itp.)

Zapraszamy serdecznie!

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 65 528 65 69 lub email: edukacja@kzgrl.pl