Facebook Youtube ePUAP

Komunikat w sprawie ponoszenia opłat odbioru i zagospodarowania odpadów wytworzonych w czasie pobytu uchodźców.

       W odpowiedzi na liczne pytania w sprawie możliwości zwolnienia z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uchodźców z Ukrainy, Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego informuję, że brak jest podstaw prawnych do zwolnienia właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się przyjąć do swoich mieszkań i budynków uchodźców z Ukrainy i finansować koszty ich pobytu, z obowiązku ponoszenia kosztów (opłaty) odbioru i zagospodarowania odpadów wytworzonych w czasie pobytu uchodźców.

            Zarząd KZGRL informuje jednocześnie, że na podstawie  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583), właściciel nieruchomości, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju w związku z toczącą się w Ukrainie wojną, może ubiegać się o przyznanie z tego tytułu świadczenia pieniężnego.

            Wnioski o świadczenia pieniężne należy składać w Gminie w której zlokalizowana jest nieruchomość zamieszkiwana przez uchodźców.

 

Eugeniusz Karpiński
Przewodniczący Zarządu 
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego