Facebook Youtube ePUAP

Kolejne kary za podrzucanie odpadów! Współpraca KZGRL z policją przynosi efekty!

O tym, że podrzucanie odpadów pod miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przeznaczone dla mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych lub letnisk jest nie tylko nie kulturalne, oszpecające ale również nie zgodne z prawem przekonały się kolejne osoby, które ukarane zostały mandatami za popełnione wykroczenia z art. 145 kodeksu wykroczeń.

System kontroli Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sukcesywnie się rozwija i ulepsza. Kontrole prowadzone są przez pracowników w terenie, a ponadto niezbędne okazało się również montowanie monitoringu. Dzięki takim działaniom już kilkukrotnie w ostatnim czasie udało nam się wspólnie z Policją ustalić sprawców wykroczeń, polegających na podrzucaniu odpadów pod kontenery na odpady komunalne.

Widok stosu nieposegregowanych odpadów obok kontenerów na odpady komunalne zastają firmy odbierające odpady, rejestrują je także nasze kamery monitoringu.

Po raz kolejny sytuacja podrzucenia odpadów została ujawniona w Brennie-Ostrów. Kontenery tam umiejscowione przeznaczone są dla właścicieli nieruchomości letniskowych, którzy wnoszą opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie KZGRL.

Zastane tam odpady były odpadami wielkogabarytowymi oraz poremontowymi. Każda nieruchomość zamieszkała, której właściciele lub zarządcy wnoszą opłaty do systemu KZGRL może godnie z prawem pozbyć się ich za pośrednictwem Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)– zlokalizowanych w każdej gminie należącej do KZGRL

Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami firmy i instytucje są wyłączone z systemu KZGRL, zatem jeżeli odpady te pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej powinny być odebrane przez firmę zewnętrzną, a właściciel tych odpadów powinien ponieść koszty ich odbioru i zagospodarowania. Jeżeli ktoś wykonywał remont we własnym zakresie, lub chce się pozbyć odpadów typu szafy, kanapy itp. wtedy również pozostawienie ich przy kontenerach to niewłaściwe postępowanie z odpadami, gdyż tego typu odpady powinien oddać do PSZOK.

Tego typu zachowania przyczyniają się do braku stabilności stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami na terenie KZGRL. Postępowanie z odpadami w taki sposób jest kategorycznie nie do przyjęcia przez Związek.

Powstała w wyniku wykroczenia szkoda polega na konieczności poniesienia przez KZGRL kosztów związanych z uprzątnięciem terenu oraz zagospodarowaniem podrzuconych odpadów, a tym samym koszty te ponoszą wszyscy mieszkańcy KZGRL. Sprawy tego typu zgłaszane są przez nas na policję, która po ustaleniu sprawcy stosuje postępowanie mandatowe, lub kieruje sprawę do sądu.

Jeżeli ktoś jest świadkiem tego typu wykroczenia, bardzo prosimy o zgłaszanie tego typu zdarzeń Policji, Państwa reakcje również przyczynią się do poprawy estetyki miejsc gromadzenia odpadów a także pozwolą w przyszłości unikać kosztów związanych z uprzątaniem terenu oraz zagospodarowaniem tych odpadów z opłat ponoszonych przez mieszkańców.