Facebook Youtube ePUAP

Czy poprawnie segregujemy odpady wielomateriałowe typu tetra pack? Gdzie wyrzucić karton po mleku lub soku?

"Zrealizowane we wrześniu 2022 r. cykliczne badanie społeczne pokazało rosnące zaangażowanie Polaków w ochronę środowiska – już 79% segreguje odpady opakowaniowe. Co więcej, zwiększa się świadomość na temat recyklingu kartonów po płynnej żywności – ponad połowa (57%) badanych wie, że opakowania tego typu poddawane są recyklingowi, a 58% umie wskazać poprawny, czyli żółty, pojemnik na ich selektywną zbiórkę.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawcza Kantar Public na zlecenie Fundacji ProKarton i objęło reprezentatywną próbę 1015 osób."

Powyższe stanowi podsumowanie badania wśród Polaków. Na terenie KZGRL również widocczny jest wzrost świadomości tego w jaki sposób prawidłowo segregować odpady wielomateriałowe. Podczas naszych spotkań z mieszkańcami większość z nich udziela prawidłowej odpowiedzi na pytanie do jakiego worka wyrzucić karton po mleku.

Również najmłodsi mieszkańcy podczas zajęć edukacyjnych coraz lepiej radzą sobie z tym "problemowym" odpadem i potrafią wskazać, że wyrzucić go należy do żółtego worka.

"Już 57% Polaków wie, że kartony po płynnej żywności podlegają recyklingowi. To ważne, ponieważ wiedza ta może być dodatkową motywacją do prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów. " - a czy Ty poprawnie segregujesz kartony po płynnej żywności? 

(źródło: Polacy z roku na rok coraz bardziej proekologiczni – już 79% segreguje odpady opakowaniowe – Prokarton)