Facebook Youtube ePUAP

Co dzieje się z odpadami, które odbierane są od mieszkańców gmin z terenu Związku?

Tworząc system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie 19 gmin, Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego dąży do tego, aby mieszkańcy mieli pełną przejrzystość nie tylko co do zasad postępowania z odpadami na terenie ich nieruchomości, ale również, aby mieli świadomość tego, w jaki sposób odpady te są zagospodarowywane. Fakt, że mieszkańcy segregują odpady, nie oznacza, że są one już całkowicie przygotowane do recyklingu.
 
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w ramach przedsięwzięcia ”Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - druk kalendarzy edukacyjnych, produkcja filmu edukacyjnego, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu", dofinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu, przygotował film przedstawiający nie tylko kwestie związane z prawidłową segregacją odpadów, ale także poruszający kwestie związane: z fektywnością energetyczną, ochroną powietrza, adaptacją do zmian klimatu, gospodarką o obiegu zamkniętym, gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, ochroną bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych, ochroną wód, które są ściśle związane i zależne z tym, w jaki sposób postępujemy z odpadami.


Istotną kwestią, jest również zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas może mieć wpływ na ilość odpadów, jakie wytwarzamy. W filmie podane zostały przykłady, jak możemy ograniczać ilość odpadów wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych.


Zasady postępowania z odpadami komunalnymi uwzględnione we filmie dotyczą również istotnych zmian, które wejdą w życie na terenie KZGRL od stycznia 2023 roku.


Szary pojemnik - przeznaczony na popiół. Od 2023 roku obowiązkiem segregacji odpadów popiołu objęci będą wszyscy właściciele nieruchomości wytwarzający odpad w postaci popiołu z palenisk domowych. Pojemniki dla tej grupy odpadów wraz z początkiem roku dostarczać będą firmy odbierające odpady na danym terenie KZGRL.


Od nowego roku na terenie KZGRL nie będzie również worka białego przeznaczonego dotychczas na szkło bezbarwne. Od 2023 roku mieszkańcy gmin - członków KZGRL - szkło opakowaniowe segregować będą łącznie: kolorowe i bezbarwne do zielonych worków.


Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym.


ACH TE ŚMIECI! DROGA ODPADÓW na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

 

Film i jego emisja zrealizowane zostały w ramach przedsięwzięcia "Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - druk kalendarzy edukacyjnych, produkcja filmu edukacyjnego, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu." dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.