Facebook Youtube ePUAP

18 luty - Dzień baterii

18 luty - Dzień baterii

 

Każdego dnia korzystamy z urządzeń zasilanych bateriami i akumulatorami różnego typu. Baterie znajdują się w zabawkach, zegarkach, telefonach komórkowych, latarkach, laptopach czy radiach. Rocznie przeciętny Polak zużywa 315 baterii, często nie zdając sobie sprawy z faktu, iż wyrzucając baterie do pojemnika na odpady zmieszane, przyczynia się do skażenia środowiska. Zużyte baterie to odpady niebezpieczne. Do produkcji baterii wykorzystuje się wiele substancji toksycznych, niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi takich jak ołów, kadm, rtęć, nikiel czy lit. Substancje te, przedostając się do organizmu wraz ze skażoną wodą lub żywnością, powodują poważne zmiany chorobowe oraz nowotworowe.

 

Wyciek elektrolitu z baterii czyni baterię niezdatną do dalszego użytku!

 

Jeżeli chcesz usunąć wylaną baterię ze swojego urządzenia, pamiętaj:

Wyciek chemiczny może mieć działanie drażniące lub żrące, co oznacza również zagrożenie dla Twojego zdrowia. Dlatego przy obchodzeniu się z wyciekiem elektrolitu z baterii użyj rękawiczek! Baterię możesz wyjąć ręcznikiem papierowym lub wykałaczką. 
Bezwzględnie unikaj kontaktu wycieku ze skórą lub oczami! 
 

Po bezpiecznym usunięciu możesz ją wrzucić razem z innymi wyczerpanymi bateriami do specjalnych pojemników, które znajdziesz np. w sklepach, do punktów elektroodpadów zlokalizowanych na terenie KZGRL, do czerwonych pojemników lub zawieźć je do PSZOKu.

 

PAMIĘTAJ! Baterii nie wyrzucamy do odpadów zmieszanych!