logo_220x160

U W A G A !

Mieszkańcy Gminy Pogorzela

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że na prośbę firmy zbierającej uległy zmianie terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych.

  1. Wiosną – odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne będą odbierane w dniu 16 maja 2014 r. (piątek), a nie jak było podane poprzednio w dniu 29 kwietnia 2014 r.
  2. Jesienią – odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne będą odbierane w dniu 17 października 2014 r. (piątek), a nie jak było podane poprzednio w dniu 28 października 2014 r.

Przedsiębiorcą odbierającym odpady z terenu Gminy Pogorzela jest Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Gostyniu, 63-800 Gostyń ul. Nad Kanią 107.

Za zaistniałe zmiany serdecznie przepraszamy.

Zarząd Komunalnego Związku
Gmin Regionu Leszczyńskiego

Trwają kontrole!

Naklejka_na_kosze mniejszaTrwają kontrole nieruchomości w zakresie prawidłowego gospoda-rowania odpadami komunalnymi. Upoważnieni do kontroli pracownicy Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sprawdzają jak radzą sobie z gospodarką odpadami mieszkańcy gmin należących do Związku. Czytaj dalej