Lokalizacja
Opublikowany: Marzec 9, 2017

PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy gmin będących członkami Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego mogą bezpłatnie oddać zebrane selektywnie odpady. Informacje o tym jak działa PSZOK oraz jakie odpady możemy oddać do PSZOKu znajdują się w Regulaminie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 

Na terenie KZGRL Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowane są w następujących miejscach:

Gmina Bojanowo
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie mapa

Gołaszyn 11,
tel. 65 54 56 416
Czynne:
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,

 

Gmina Gostyń
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Goli mapa
tel. 506 182 246
Czynne:
pon.- pt. w godz. 7-18,
sob. w godz. 8-15,

 

Gmina Jutrosin
Jutrosin mapa

ul. Polna 3c (teren składu węgla)
tel. 667 397 392
Czynne:
wt. i sob.  w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,

 

Gmina Krobia
Krobia mapa

ul. Jutrosińska 28a
tel. 65 57 11 783
Czynne:

wt. i sob. godz. 10-14,
czw. 14-18,
 
 

Gmina Krzemieniewo
Krzemieniewo mapa
ul. Dworcowa 50 (sklep rolno-ogrodniczy)
tel. 65 53 60 226
Czynne:
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,

 

Gmina Krzywiń mapa
ul. Bojanowskiego 5 (wjazd od ul. Ogrodowej)

tel. 509 029 868, 65 51 70 760
Czynne: 

wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. 14-18,
 

 

Miasto Leszno
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie mapa

ul. Saperska 23,
tel. 65 525 92 95
Czynne:
pon.- pt. w godz. 7-18,
sob. w godz. 8-16,

 

Gmina Lipno
Lipno mapa
ul. Spółdzielcza 4
tel. 65 53 40 267
Czynne:

wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. 14-18,
 

Gmina Miejska Górka
Miejska Górka mapa

ul. Ignacego Buszy 5 (teren GS)
tel. 65 54 741 73
Czynne:

wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. 14-18,
 
Gmina Osieczna
Zakład Zagospodarowania Odpadów mapa
Trzebania 15
tel. 65 52 85 032
Czynne:
 
pon., wt., czw. pt. w godz. 14-17, 
śr. i sob. w godz. 10- 14
 

Gmina Pakosław
Pakosław mapa

ul. Kolejowa 3
tel. 65 54 78 263
Czynne:

wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. 14-18,
 
Gmina Pępowo
Pępowo mapa

ul. Dworcowa 1
tel. 65 57 36 332
Czynne:
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. 14-18,
 

Gmina Pogorzela
Pogorzela mapa

ul. Gostyńska 14a, (teren GS, skład węgla)
tel. 501 037 477
Czynne:
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,

 

Gmina Poniec
Poniec mapa

ul. Krobska 39 (teren składu węgla)
tel. 65 57 31 539
Czynne:
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,

 

Gmina Rawicz
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Rawiczu mapa

tel. 506 181 616
Czynne:
pon. -  pt. w godz. 7- 18,
sob. w godz. 8- 15,

 

Gmina Rydzyna
Rydzyna teren przy oczyszczalni ścieków (wjazd od ul. Przemysłowej) mapa

tel. 695 331 339
Czynne:
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,

 

Gmina Śmigiel
Kompostownia Odpadów Zielonych w Koszanowie mapa

tel. 506 182 297
Czynne: 
pon., czw., pt. w godz. 14-18,
wt. i sob. w godz. 10-14,

 

Gmina Święciechowa
Święciechowa mapa
ul. XX Lecia 2 (teren dawnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej – wjazd od strony stadionu)
tel. 605 763 488
Czynne:
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,

 

Gmina Wijewo
Wijewo mapa

ul. Wincentego Witosa 52, (teren dawnego SKR)
tel. 601 055 363
Czynne:
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone są przez:

1. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64-100 Leszno,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gołaszyn 11, 63 – 940 Bojanowo,
3. Firma Usługowo–Handlowa Dominik Zając, ul. Szkolna 46, Błotnica, 64 – 234 Przemęt.

Co oddajemy do PSZOK?

 • przeterminowane i niewykorzystane leki,
 • chemikalia (np.: detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np.: żarówki energooszczędne, świetlówki, termometry rtęciowe),
 • szkło płaskie (np.: szyby okienne i drzwiowe),
 • odpady zielone (skoszona trawa, liście),
 • zużyte opony (opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) jednorazowo maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy, ceramika, papa, styropian) maksymalnie 100kg na rok na jednego mieszkańca. Za zagospodarowanie odpadów ponad określoną w limicie masę odpadu właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy prowadzącemu PSZOK.

Dodatkowo, jeżeli nie chcemy czekać na odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości, do PSZOK możemy również nieodpłatnie oddać:

 • papier i tekturę (np.: gazety czasopisma, stare zeszyty, książki, kartony, opakowania typu Tetra Pak po sokach czy mleku, papierowe torebki, papier pakowy),
 • tworzywa sztuczne (np.: butelki po napojach, opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, opakowania po środkach czystości, plastikowe doniczki) ,
 • metale (np.: puszki po napojach, puszki po konserwach),
 • opakowania ze szkła bezbarwnego (np.: butelki po napojach, słoiki, inne szklane opakowania),
 • opakowania ze szkła kolorowego (np.: butelki po napojach ze szkła barwionego),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. wszystkie urządzenia których prawidłowe działanie uzależnione było od dopływu prądu elektrycznego z sieci, baterii lub akumulatorów (np.: telewizory, monitory, komputery, pralki, suszarki do włosów),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (duże zabawki, dywany, rowery),

W PSZOK-ach nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z gospodarstw rolnych np.: opony ciągnikowe, od samochodów ciężarowych, folia od kiszonki oraz odpady niebezpieczne typu eternit. Przed skorzystaniem z PSZOK prosimy o zapoznanie się z regulaminem PSZOK.