Pracownicy
Opublikowany: Grudzień 29, 2014

Eugeniusz Karpiński – Przewodniczący Zarządu Związku
Adam Mytych – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku
Jacek Widyński – Członek Zarządu Związku

Łukasz Kubiak – Członek Zarządu Związku
Radosław Sobecki – Członek Zarządu Związku

sekretariat@kzgrl.pl
tel. 65 529 49 34

Referat Organizacyjno
– Administracyjny

Marzena Ratajczak
Kierownik

mratajczak@kzgrl.pl

Referat Gospodarki Odpadami
i Ochrony Środowiska

Robert Lewusz 
Kierownik

rlewusz@kzgrl.pl

Referat Finansowo
– Księgowy

Krzyżoszczak Lidia
Główny Księgowy


lkrzyzoszczak@kzgrl.pl

Małgorzata Andrzejewska
mandrzejewska@kzgrl.pl

Ewelina Lichaj
elichaj@kzgrl.pl

Katarzyna Michałowska
kmichalowska@kzgrl.pl

Małgorzata Sikorska
msikorska@kzgrl.pl

Joanna Orzechowska
jorzechowska@kzgrl.pl

Bogumiła Pawlak
bpawlak@kzgrl.pl

Agnieszka Skorupińska-Głuszak
askorupinska-gluszak@kzgrl.pl

Dorota Zdonek
dzdonek@kzgrl.pl

Monika Kozłowska mkozlowska@kzgrl.pl

Anna Walkowiak
awalkowiak@kzgrl.pl

Paulina Zarwańska
pzarwanska@kzgrl.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
bok@kzgrl.pl


Katarzyna Chudzińska
kchudzinska@kzgrl.pl

Beata Kasprzak
bkasprzak@kzgrl.pl

Dagmara Kaźmierowska
dkazmierowska@kzgrl.pl

Sabina Prałat
spralat@kzgrl.pl

Magdalena Wysocka
mwysocka@kzgrl.pl

Joanna Brzozowska
jbrzozowska@kzgrl.pl

Aldona Dudziak
adudziak@kzgrl.pl

Magdalena Glapiak
mglapiak@kzgrl.pl

Jagoda Skrzypczak
-Bagińska
jskrzypczakbaginska
@kzgrl.pl


 

WINDYKACJA


Natalia Chmielińska
nchmielinska@kzgrl.pl

Dagmara Hoffmann-Stoczczak
dhoffmann-stoczczak@kzgrl.pl

Michał Lorych
mlorych@kzgrl.pl

Paulina Tchórzewska
ptchorzewska@kzgrl.pl

 

Radca Prawny: Renata Torz
rtorz@kzgrl.pl