Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Opublikowany: Grudzień 29, 2014

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to wszystkie zepsute, zużyte, przestarzałe lub po prostu niepotrzebne urządzenia, które do prawidłowego działania potrzebują dopływu prądu lub obecności pól elektromagnetycznych lub też mogą służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonego w załączniku nr 1 do ustawy.

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi ani samodzielnie demontować. Jest to odpad niebezpieczny i w związku z tym z ZSEE należy postępować w odpowiedni sposób.

Jak pozbyć się ZSEE?

1. Zużyty sprzęt możesz oddać nieodpłatnie w sklepie lub hurtowni, w chwili zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju np. kupując nową lodówkę, możesz pozostawić w sklepie starą. Wyjątek stanowi tzw. mały sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 25 cm). Można go pozostawić w sklepie bez konieczności dokonywania zakupu.

2. Jeśli naprawa zużytego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub jest dla Ciebie nieopłacalna możesz go nieodpłatnie pozostawić w serwisie.

3. Oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, których wykaz znajduje się tutaj.

4. Przekazać firmie odbierającej odpady podczas zbiórki objazdowej organizowanej dwa razy w roku na terenie KZGRL. Harmonogram zbiórki znajdą Państwo tutaj.