Przeterminowane leki
Opublikowany: Lipiec 26, 2019

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne. Umieszczane w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne trafiają na składowiska odpadów, gdzie stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska. Ponadto po upłynięciu terminu ich przydatności stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi.

Jak w takim razie postępować z przeterminowanymi lekami?

Na terenie każdej gminy należącej do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego znajdują się apteki, które zostały wyposażone w specjalne pojemniki służące do zbierania przeterminowanych leków. Wszyscy mieszkańcy mogą w takich punktach pozostawić przeterminowane leki, które następnie zostaną odebrane przez wyspecjalizowaną firmę i dostarczone do spalarni.

Wykaz aptek i punktów, które uczestniczą w zorganizowanym przez KZGRL systemie zbiórki przeterminowanych leków:

Wykaz aptek