Miejsca odbioru odpadów z miejscowości letniskowych
Opublikowany: Grudzień 29, 2014

Lokalizacja kontenerów na odpady komunalne
dla domków letniskowych

 

Legenda mapy:

pojemniki na odpady zmieszane

pojemniki na odpady selektywne

 

Gmina Krzywiń


Gmina Wijewo:

  • Brenno – Ostrów
    Targowisko przy ul. Plażowej
  • Miastko
    Przy słupie energetycznym, przy drodze do Boszkowa
  • Zaborówiec
    Narożnik boiska przy ul. Wędkarskiej

Odpady zebrane selektywnie należy oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie.