Zbieraj baterie – Biosystem
Opublikowany: Styczeń 12, 2015

baner

„Zbieraj baterie” to Ogólnopolski Program Edukacyjny prowadzony przez firmę „Biosystem S.A.” dotyczący prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Program skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych, mających siedzibę na terenie Polski. Szkoły, które przystępują do programu, otrzymują pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych wraz z pojemnikiem do zbiórki zużytych baterii. Szkoły mają także możliwość wzięcia udziału w konkursie w ramach którego mogą wyposażyć szkoły w pomoce dydaktyczne.

Zgłoszenie do Programu
Aby zgłosić szkołę do Programu, należy wypełnić deklarację przystąpienia do programu dostępną tutaj a następnie przesłać faksem na nr. 12 376 89 26. Szkoła otrzymuje pojemnik do zbiórki baterii, plakaty oraz pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i pedagogów „Bateryjne ABC”, płytę CD z filmem edukacyjnym oraz konspektami zajęć do wykorzystania przez nauczycieli podczas prowadzenia lekcji z dziećmi i młodzieżą. Podczas realizowania zajęć uczniowie dowiadują się m.in. dla czego baterie są uznawane za odpady niebezpieczne, konsekwencjach wynikających z niewłaściwego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów oraz gdzie należy je oddać aby w prawidłowy sposób mogły zostać poddane procesowi odzysku i recyklingu.

Zbieramy baterie – konkurs
W ramach Programu, uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami, zbierają zużyte baterie do specjalnych pojemników. Dwa razy do roku, pod koniec każdego semestru, najbardziej aktywne placówki (te które zbiorą najwięcej baterii w danym semestrze, w przeliczeniu na ilość uczniów lub te, które ogółem zbiorą największą liczbę baterii) mają szansę na otrzymanie punktów które wymienić można na atrakcyjnie nagrody rzeczowe.pojemnik bez cienia Realizację zajęć oraz zbiórki można rozpocząć w dogodnym terminie wpisującym się w harmonogram zajęć szkolnych. W każdym roku szkolnym odbywają się dwie edycje konkursu kończące się miesiącem finałowym. Miesiącem finałowym edycji jesiennych jest styczeń, miesiącem finałowym edycji wiosennych jest maj. Ocenie podlega waga zebranych i zgłoszonych baterii w danej Edycji. W edycjach jesiennych – ocenie podlega masa baterii zebranych od 1 września do 31 stycznia, edycjach wiosennych – ocenie podlega masa baterii zebranych od 1 lutego do 31 maja. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Zgłoszenie odbioru baterii
Aby zgłosić odbiór baterii należy wypełnić formularz dostępny tutaj.

Dlaczego baterie są niebezpieczne?
W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne. Substancje te mogą wydostać się na zewnątrz z baterii wyrzuconych do śmietnika lub porzuconych ma łonie przyrody i zanieczyścić środowisko przenikając z deszczem do gleby i wód gruntowych, tym samym stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Co się dzieje ze zużytymi bateriami?
elektrośmieci
Zużyte baterie są sortowane np.: na baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe i pozostałe. Następnie są kruszone, mielone oraz magnetycznie rozdzielane na odpowiednie frakcje materiałowe (papier, tworzywa sztuczne, metale, stal itp.) po czym przetwarzane i poddawane recyklingowi.

Znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na wszystkich bateriach i akumulatorach symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stornie http://www.ecowyobraznia.pl/o-programie.

Przydatne linki:

1. Deklaracja przystąpienia do programu
2. Regulamin konkursu
3. Formularz zgłoszenia odbioru baterii
4. Regulamin konkursu na na zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów na terenie KZGRL