XXIV Posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
Opublikowany: Czerwiec 8, 2017

7 czerwca 2017r.  odbyło się  XXIV Posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

Głównym punktem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z tytułu wykonania budżetu za 2016r.

Po otrzymaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej absolutoriom zostało udzielone jednogłośnie.