Facebook Youtube ePUAP

Pracownicy

Eugeniusz Karpiński – Przewodniczący Zarządu Związku
Adam Mytych – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku
Łukasz Kubiak - Członek Zarządu Związku
Radosław Sobecki - Członek Zarządu Związku
Jacek Widyński – Członek Zarządu Związku

sekretariat@kzgrl.pl 
tel. 65 529 49 34

Referat Organizacyjno
– Administracyjny

Marzena Ratajczak
Kierownik

mratajczak@kzgrl.pl 

Referat Gospodarki Odpadami
i Ochrony Środowiska

Robert Lewusz 
Kierownik

rlewusz@kzgrl.pl 

Referat Finansowo
– Księgowy

Krzyżoszczak Lidia
Główny Księgowy

lkrzyzoszczak@kzgrl.pl 

Małgorzata Andrzejewska
mandrzejewska@kzgrl.pl 

Ewelina Lichaj
elichaj@kzgrl.pl 

Katarzyna Michałowska
kmichalowska@kzgrl.pl 

Małgorzata Sikorska
msikorska@kzgrl.pl 

Joanna Orzechowska
jorzechowska@kzgrl.pl 

Bogumiła Pawlak
bpawlak@kzgrl.pl 

Agnieszka Skorupińska-Głuszak
askorupinska-gluszak@kzgrl.pl 

Dorota Zdonek
dzdonek@kzgrl.pl 

Monika Kozłowska
mkozlowska@kzgrl.pl

Anna Walkowiak
awalkowiak@kzgrl.pl 

Natalia Łagódka
nlagodka@kzgrl.pl 

Agata Mocek
amocek@kzgrl.pl 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
bok@kzgrl.pl 


Katarzyna Chudzińska
kchudzinska@kzgrl.pl 

Beata Kasprzak
bkasprzak@kzgrl.pl 

Dagmara Kaźmierowska
dkazmierowska@kzgrl.pl 

Katarzyna Styzińska
kstyzinska@kzgrl.pl 

Jagoda Jankowska
jjankowska@kzgrl.pl

Iwona Królikowska
ikrolikowska@kzgrl.pl

Sabina Prałat
spralat@kzgrl.pl 

 

 

Joanna Brzozowska
jbrzozowska@kzgrl.pl 

Aldona Dudziak
adudziak@kzgrl.pl 

Magdalena Glapiak
mglapiak@kzgrl.pl 

Natalia Chmielińska
nchmielinska@kzgrl.pl

Marika Szymańska
mszymanska@kzgrl.pl 

WINDYKACJA


Dagmara Hoffmann-Stoczczak
dhoffmann-stoczczak@kzgrl.pl 

Michał Lorych
mlorych@kzgrl.pl 

Paulina Tchórzewska
ptchorzewska@kzgrl.pl 

Karina Kołodziejczyk
kkolodziejczyk@kzgrl.pl

 

 

Radca Prawny: Renata Torz
rtorz@kzgrl.pl