Facebook Youtube ePUAP

Wzór wyjaśnienia ws. ilości osób zameldowanych

Wzór wyjaśnienia ws. ilości osób zameldowanych składać należy tylko w odpowiedzi na pisemne zapytanie Związku o wyjaśnienia.

W sytuacji gdy właściciel nieruchomości złoży wyjaśnienia we własnym zakresie - bez prośby o wyjaśnienia Związku może spodziewać się, że Związek wystąpi z takim zapytaniem bez uwzględnienia poprzednich wyjaśnień.

Poniższy wzór nie stanowi podstawy zmiany opłaty i nie zastępuje deklaracji o wysokości opłaty.

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość należy pamiętać aby złożyć NOWĄ DEKLARACJĘ w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Poniższy wzór służy do złożenia wyjaśnień stanowiących odpowiedź na wezwanie wysyłane przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego dotyczące różnic w ilości osób zamieszkałych w stosunku do ilości osób zameldowanych na danej nieruchomości.

 

Pliki do pobrania