Aktualności

Opublikowany: Luty 17, 2021
Przewodniczący Zarządu Związku informuje, że wraca bezpośrednia obsługa mieszkańców w siedzibie Związku. Obsługa mieszkańców odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego (DDM), w zwykłym trybie czyli od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, wprowad...
Opublikowany: Luty 8, 2021
W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi samochody odbierające odpady nie mają możliwości dotarcia do wszystkich nieruchomości, na których powstają odpady komunalne - dotyczy to zwłaszcza miejsc oddalonych od głównych dróg. W takich przypadkach prosimy, aby odpady gromadzić w workach, a następnie dostarczyć ...
Opublikowany: Luty 5, 2021
Obsługa mieszkańców KZGRL w siedzibie urzędu możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. W tym celu prosimy dzwonić na nr telefonu Biura Obsługi Klienta: 65 540 77 93. Sprawy nie wymagające wizyty w biurze prosimy załatwiać telefonicznie, listownie, mailowo lub przy pomocy platformy E-pu...
Opublikowany: Styczeń 20, 2021
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zmiany miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2021 roku, Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż stawka za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie. Obowiązujące stawki znajdą Państwo na naszej stronie: ...
Opublikowany: Styczeń 18, 2021
Do końca stycznia zostaje przedłużony okres, w którym bezpośrednia obsługa petentów KZGRL możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. W tym celu prosimy dzwonić na nr telefonu Biura Obsługi Klienta: 65 540 77 93. Sprawy nie wymagające wizyty w biurze prosimy załatwiać telefonicz...