Aktualności

Opublikowany: Luty 17, 2015
Przypominamy wszystkim mieszkańcom Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego o terminowym wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami. Opłatę należy wnosić  „z góry” do 15 dnia każdego miesiąca którego dotyczy. W praktyce oznacza to, iż za miesiąc styczeń opłatę należy uiścić do 15 stycznia, za miesiąc luty do 15 l...
Opublikowany: Luty 6, 2015
Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.), która reguluje sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą przepisów Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego uprzejmie informuje, że zgodnie z nowym brzmieniem art....
Opublikowany: Styczeń 28, 2015
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, pojemnik na odpady komunalne zmieszane powinien spełniać następujące warunki dopuszczone przez normę PN-EN 840-1 (informacja o spełnianiu normy jest umieszczana przez producentów na pojemniku) tj.: powini...
Opublikowany: Styczeń 28, 2015
Informujemy, iz Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ogłosił nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KZGRL, pod nas...
Opublikowany: Styczeń 26, 2015
W najbliższą sobotę (31 stycznia), na terenie Leszna odbędzie się comiesięczna zbiórka elektroodpadów prowadzona przez Organizację Odzysku ElektroEko. Zbiórka, tak jak dotychczas, odbywać się będzie w trzech lokalizacjach na terenie miasta. Bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddać można ...