Aktualności

Opublikowany: Grudzień 8, 2016
6 grudnia odbył się MIKOŁAJKOWY TURNIEJ ODPADOWY  w Rydzynie, w którym udział wzięli uczniowie z klas II Szkół Podstawowych z Rydzyny, Dąbcza i Kaczkowa.  Turniej miał charakter zawodów sportowych z elementami edukacji dot. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczegó...
Opublikowany: Listopad 28, 2016
Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie 200 – 500°C – to zdecydowanie za mało, żeby bezpiecznie spalać odpady. Robiąc to narażasz siebie i swoich bliskich nie tylko na utratę zdrowia, ale także na poważne straty finansowe. Tzw. mokra sadza, powstająca w wyniku spalania śmieci odkłada się w przewodach kominowych. Może ona u...
Opublikowany: Listopad 7, 2016
  Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ma obowiązek zawiadomić właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.&n...
Opublikowany: Listopad 7, 2016
    Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina, że w związku ze zbliżającym się dniem świątecznym przypadającym w najbliższy piątek  zmianie ulegnie termin odbioru odpadów komunalnych przypadający w dzień wolny od pracy; tj. odbiór z  11 listopada 2016 r. odbędzie się 12 listop...
Opublikowany: Pażdziernik 28, 2016
Listopadowe  zbiórki objazdowe w gminach: - Śmigiel - Leszno - Rawcz ...