Aktualności

Opublikowany: Maj 7, 2021
 Zapraszamy letników i mieszkańców miejscowości letniskowych do wzięcia udziału w IV edycji akcji pn.:  "Od segregacji nie planuj wakacji! Zamień odpady na rośliny". Celem akcji jest szerzenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych oraz propagowanie ich selektywnej zbi...
Opublikowany: Kwiecień 22, 2021
Od 51 lat 22 kwietnia mieszkańcy Ziemi, którym nie jest obojętny stan naszej planety obchodzą, Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym dniu na całym świecie tysiące ekologicznych stowarzyszeń organizuje manifestacje, konferencje, happeningi i innego rodzaje akcje na rzecz środowiska, których celem jest uświadomienie ludziom problem&...
Opublikowany: Kwiecień 20, 2021
Przypominamy o trwającym okresie objazdowych zbiórkek odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas zbiórek objazdowych odbierane są z nieruchomości zamieszkałych następujące odpady: a) odpady wielkogabarytowe  t. j.: meble: stoły, krzesła, szafy, komod...
Opublikowany: Kwiecień 15, 2021
Obowiązująca w bieżącym roku wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 27 zł od mieszkańca miesięcznie. Jest to bazowa stawka, która obowiązuje wszystkich mieszkańców KZGRL. Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania i dokonywanie płat...
Opublikowany: Kwiecień 13, 2021
PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na terenie naszego Związku do dyspozycji mieszkańców jest 19 takich punktów. Sprawdź gdzie najbliżej Ciebie znajduje się PSZOK (http://kzgrl.pl/pszok/lokalizacja) i zawieź do niego takie odpady jak np:. przeterminowane i niewykorzystane leki, ...