Aktualności

Opublikowany: Marzec 30, 2017
Dodatkowy odbiór tworzyw sztucznych i metali od kwietnia do września Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, w okresie od kwietnia do września zostaje zwiększona częstotliwość odbioru odpadów z tworzyw sztucznych i metalu (żółty worek/pojemnik). W praktyce oznacza to, że tworzywa sztuc...
Opublikowany: Marzec 28, 2017
Przypominamy o trwających objazdowych zbiórkach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Poniżej przedstawiamy wykaz zbiórek w miesiącu kwietniu 2017 r. Szczegóły dotyczące zbiórek znajdują się w zakładce: Jak postępować, jak segregować - Zbiórki...
Opublikowany: Luty 22, 2017
Od marca ruszają objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas zbiórek objazdowych odbierane są z nieruchomości zamieszkałych następujące odpady: a) odpady wielkogabarytowe  t. j.:          meble...
Opublikowany: Luty 9, 2017
 W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Gminy Pępowo o braku dostarczenia przez Związek zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem nowych stawek obowiązujących od stycznia 2017 r.,  informujemy, że zostały one wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej do każdego właściciela nieruchomo...
Opublikowany: Luty 9, 2017
  Zapraszamy wszystkie przedszkola z terenu Związku do udziału w kampanii edukacyjnej pn. "Przedszkolaki z Segregolandii". W ramach kampanii we wszystkich zgłoszonych przedszkolach zostaną zorganizowane warsztaty edukacyjne dot. segregacji odpadów oraz konkurs pn."Nie marnuję - wykorzystuję! Odpadowa f...