Aktualności

Opublikowany: Styczeń 9, 2020
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 2020 roku zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi publikacjami: ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA  ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD 2020 ROKU WYSOKOŚĆ STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD STYCZNIA 2020 ...
Opublikowany: Styczeń 7, 2020
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż od 02 stycznia do 28 lutego 2020 roku odbywa się poświąteczna zbiórka naturalnych choinek. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy  wystawić w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem odbierane są odpady komunalne zbierane selektywnie (two...
Opublikowany: Styczeń 2, 2020
Jak otrzymać worki do segregacji odpadów komunalnych? Worki dla mieszkańców dostępne są w siedzibach firm, które na terenie danej gminy odbierają odpady komunalne. Podczas pierwszej zbiórki odpadów segregowanych można wystawić posegregowane odpady we własnych workach. Wówczas pracownicy odbierający o...
Opublikowany: Grudzień 27, 2019
Od stycznia 2020 roku należy segregować odpady biodegradowalne. W tym celu należy nieruchomość wyposażyć w brązowy pojemnik oznaczony napisem BIO. Zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika są właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy odpady biodegradowalne zagospodarowują w przydomowym komposto...
Opublikowany: Grudzień 20, 2019
Informujemy, że w związku ze Świętami Bożego Narodzenia 2019 odbiór odpadów komunalnych przypadający na 25 grudnia odbędzie się dnia 27 grudnia, natomiast odbiór przypadający na 26 grudnia odbędzie się  dnia 28 grudnia. W gminach Śmigiel i Pępowo odbiór odpadów przypadający na 25 i 26 grudnia odbędzie ...