Aktualności

Opublikowany: Maj 27, 2020
Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/5/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 kwietnia 2020 r. przyjęty został nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który obowiązywać będzie od 1 czerwca 2020r. Deklaracja ta uwzględnia oświadczenie...
Opublikowany: Maj 13, 2020
Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów.   W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych informujemy iż: 1)    ...
Opublikowany: Maj 11, 2020
Dzień Bez Śmiecenia – 11 maja 2020 r.   Każdy kto posiada kalendarz KZGRL zauważył, że dziś widnieje w nim napis „Dzień Bez Śmiecenia”. Już po raz kolejny wspólnie możemy świętować ten dzień. Uczcijmy go więc w wymierny sposób. Spróbujmy w dniu dzisiejszym maksymalnie ograniczyć ilość wytwarzanych o...
Opublikowany: Maj 4, 2020
KOMUNIKAT dotyczy wznowienia bezpośredniej obsługi mieszkańców.             Informuję, że od poniedziałku (4 maja 2020r.) Biuro Obsługi Klienta Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego wznawia bezpośrednią obsługę właścicieli nieruchomości z terenu gmin – uczestni...
Opublikowany: Kwiecień 29, 2020
Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, w okresie od kwietnia do września zwiększona jest częstotliwość odbioru odpadów z tworzyw sztucznych i metali (żółty worek/pojemnik).  W praktyce oznacza to, że w tym okresie odpady komunalne z tworzyw sztucznych i metali odbierane są dwa razy w miesią...