Aktualności

Opublikowany: Czerwiec 15, 2020

Opublikowany: Czerwiec 5, 2020
Od 1972 roku 5 czerwca obchodzony jest Dzień Ochrony Środowiska. Już blisko 50 lat zwraca się uwagę na to, że środowisko należy chronić, a każdy z nas ma taką możliwość. Dla nas święto to jest również okazją, aby zwrócić uwagę na to, że prawidłowa gospodarka odpadami to element kształtujący zrównoważenie pomiędzy:  możl...
Opublikowany: Czerwiec 4, 2020
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZNIESIENIA LIMITU OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Informujemy, że zniesiony zostaje limit osób przebywających jednocześnie w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie działania Komunalnego Związku G...
Opublikowany: Czerwiec 3, 2020
Szanowni Mieszkańcy! Do KZGRL wpływa bardzo duża ilość deklaracji składanych w związku ze zwolnieniem z części z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów. Niestety duża część składanych deklaracji jest błędnie wypełniana, co uniemożliwia wprowadzenie ich do systemu informatycznego, a tym samym korzystanie z ulgi. Przed wypełnieniem...
Opublikowany: Czerwiec 3, 2020
WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIV/3/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat...