Zużyte baterie i akumulatory
Opublikowany: Grudzień 29, 2014

IMG_0630Każdego dnia korzystamy z urządzeń zasilanych bateriami i akumulatorami różnego typu. Baterie znajdują się w zabawkach, zegarkach, telefonach komórkowych, latarkach, laptopach, radiach czy samochodach. Rocznie przeciętny Polak zużywa 315 baterii, często nie zdając sobie sprawy z faktu, iż wyrzucając baterie do pojemnika na odpady zmieszane, przyczynia się do skażenia środowiska. Zużyte baterie to odpady niebezpieczne. Do produkcji baterii wykorzystuje się wiele substancji toksycznych, niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi takich jak ołów, kadm, rtęć, nikiel czy lit. Substancje te, przedostając się do organizmu wraz ze skażoną wodą lub żywnością, powodują poważne zmiany chorobowe oraz nowotworowe.

Co zatem zrobić ze zużytymi bateriami, aby nie stały się przyczyną naszych chorób?

Mieszkańcy gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego mogą pozbyć się zużytych i niepotrzebnych baterii poprzez:

1. Umieszczenie ich w pojemnikach znajdujących się w sklepach, szkołach oraz Urzędach Miast i Gmin.

2. Nieodpłatnie oddać na PSZOK (lista PSZOK znajduje się tutaj)

Zebrane baterie odbierane są przez wyspecjalizowaną organizację odzysku i poddawane procesom utylizacji. Odbiorem baterii na terenie Związku zajmuje się Organizacja Odzysku Biosystem.

INFORMACJA DLA PUNKTÓW ZBIÓRKI BATERII

Jak zgłosić odbiór zebranych baterii?

Minimalna ilość odbieranych nieodpłatnie baterii to 25kg. Aby zgłosić odbiór baterii należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, i przesłać go faksem na numer: 12 376 89 26 lub mailowo na adres: baterie@biosystem.pl.

INFORMACJE DLA SZKÓŁ

Wszystkie szkoły chcące zgłosić odbiór baterii mogą skorzystać z formularza online znajdującego się tutaj, lub wypełnić formularz zgłoszeniowy, i przesłać go faksem na numer: 12 376 89 26 lub mailowo na adres: baterie@biosystem.pl.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy odbioru baterii