Poziomy odzysku i recyklingu
Opublikowany: Kwiecień 19, 2017

Uzyskane poziomy odzysku, recyklingu

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

 

Wymagane poziomy

Osiągnięty poziom w  roku 2013

Osiągnięty poziom w  roku 2014

Osiągnięty poziom w roku  2015

Osiągnięty poziom w roku  2016

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

35,0 %

25,9 %

18,3 %

17,3 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

26,8 %

26,4 %

36,5 %

34,7 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

100%

100%

99,8 %

97,7 %

 

Poziomy odzysku i recyklingu 2013

Poziomy odzysku i recyklingu 2014

Poziomy odzysku i recyklingu 2015

Poziomy odzysku i recyklingu 2016